Kig ud af det rigtige prisvindue

Hvorfor er det første trin i prispyramiden vigtig, og hvilke faktorer skal overvejes for at fastsætte en konkurrencedygtig og profitabel pris?

Picture of Nikolaj Lauridsen
Nikolaj Lauridsen
Læsetid: 4 min.
Follow us on social media

 

Prisvindue

Når man beslutter hvilken pris ens produkter skal have, er der flere faktorer, der er afgørende. Et af de værktøjer, der kan bruges til at hjælpe med at afgøre det, er prispyramiden.

Prispyramiden består af 3 trin: Definer Price window, definer dine competitors og sidste step value creation. I dette blogpost vil jeg fokusere på det første trin, hvorfor det er essentielt, og hvordan PriceShape kan hjælpe med at implementere det nemt og hurtigt i dine prisstrategier.

Price pyramid

Hvad er price window

For at finde det rigtige price window er det afgørende at kende "price floor" og "price ceiling", da dit price window ligger imellem de to.

Dit price window henviser til det tidsrum, hvor et produkt eller en service er prissat på et bestemt niveau før en prisændring sker. Det er det tidsrum, hvor I kan evaluere effektiviteten af jeres nuværende prisstrategi og beslutte, om I skal justere priserne for at tilpasse jer bedre til markedets efterspørgsel eller interne mål. Tidsintervallet af ens price window variere afhængigt af branchen. Som e-handelsvirksomhed, kan ens price window ændre sig op til flere gange om dagen. Det kan både være svært og tidskrævende at følge med markedet og ændre priserne herefter. Ved at bruge datadrevne beslutninger kan I optimere jeres prisstrategi. Det kan man ved at overvåge salgsdata, forbrugeradfærd og markedsudviklinger i løbet af ens price window.

Pricing Window

Hvorfor er det vigtigt at definere jeres produkts price window?

Ens price window giver indsigt i det prisinterval, som forbrugerne er villige til at betale for et produkt, hvilket hjælper med at sikre, at prisen ikke er for høj eller lav. Ved at overvejer alle faktorer i ens price window, kan det hjælpe med at fastsætte en konkurrencedygtig og profitabel pris. Manglende overvejelse af disse faktorer kan føre til et for højt eller lavt prissat produkt, hvilket kan resultere i tabt salg, reduceret profit og skade af brands omdømme.

At definere jeres produkts price window er afgørende, når I fastsætter jeres samlede prisstrategier og ønsker at opretholde profit. Der er dog mange forskellige måder at bestemme ens price window for at opnå den rigtige pris.

Pricing window

Price floor

Som nævnt ovenfor defineres ens price window ved at finde price floor og price ceiling. Ens price floor er den lavest mulige pris, som I er villige til at acceptere for jeres produkt. Normalt er dette baseret på faktorer som produktionsomkostninger, ønskede fortjenstmargener og konkurrencedygtige priser på markedet. I nogle tilfælde kan ens price floor fastsættes af regeringsbestemmelser eller branchestandarder for at forhindre, at priserne falder for lavt og skader markedet.

Hos PriceShape definerer vores kunder ofte deres price floor som den mindste acceptable fortjenstmargen for produkt(er). 

Cost price

Den mindste profit overvejes, når man finder ens price floor, hvilket betyder, at man kigger på ens cost price. Det er forskelliget, hvordan virksomheder definerer deres cost price.

Når man kigger på ens cost price, er det vigtigt at tage alle omkostninger ved produktion og salg af et produkt eller en service i betragtning. Herunder direkte omkostninger såsom råvarer, arbejdskraft og produktionsomkostninger samt indirekte omkostninger såsom husleje, forsyningsregninger og markedsføring. Det er vigtigt at have en klar forståelse af omkostningsstrukturen for at fastsætte den rigtige pris og sikre profit. Desuden er det afgørende regelmæssigt at gennemgå og opdatere omkostningsberegningerne for at tage højde for ændringer på markedet, produktionsprocesser og andre variable, der kan påvirke omkostningerne ved solgte varer. Det er derfor afgørende at have en overordnet politik for, hvad der skal medregnes i disse beregninger. Ens cost price repræsenterer i bund og grund de samlede udgifter, som din virksomhed har for at bringe et produkt på markedet, og er en væsentlig faktor i at bestemme den samlede profit af produktet.

 

Pricing ceiling

 

Price ceiling

Ens price ceiling repræsenterer den maksimale pris, som markedet kan bære for produktet eller tjenesten, baseret på den opfattede værdi samt konkurrencen. Det er den maksimale pris, som en kunde vil betale for et produkt. Hvis et produkt er prissat over dette loft, vil kunden sandsynligvis lede efter alternative produkter, der tilbyder lignende funktioner til en lavere pris. I en price window strategy sikrer ens price ceiling, at produkterne forbliver konkurrencedygtige og overkommelige for målgruppen.

Det er afgørende at foretage markedsundersøgelser og analysere konkurrenternes prisstrategier i branchen for at bestemme den maksimale pris, som målgruppen er villig til at betale, når man definerer price ceiling. Hvis prisen overstiger loftet, kan kunderne opfatte produktet eller tjenesten som prissat for højt, hvilket kan reducere efterspørgslen og salget. På den anden side kan prissætning under loftet føre til gå glip af profitmuligheder. Derfor kan forståelse af price ceiling hjælpe virksomheder med at optimere deres prisstrategi og maksimere deres indtjening.

Price ceiling bruges ofte til at forhindre markedsmisbrug eller sikre, at visse produkter forbliver overkommelige. Virksomheder, der overskrider prisloftet, risikerer at miste markedsandele til konkurrenter eller stå over for reguleringsmæssige handlinger.

Foreslået detailpris (MSRP)

Den foreslåede detailpris kan bruges som et referencepunkt, når man bestemmer ens price ceiling for et produkt. Den repræsenterer prisen, som producenten eller leverandøren anbefaler for, at forhandlerne kan sælge produktet til forbrugerne.

En foreslået detailpris er prisen, som en producent anbefaler, at en forhandler opkræver for et bestemt produkt. Producenten angiver normalt denne pris for at sikre, at produktet sælges til en pris, der tillader både producenten og forhandleren at få en fortjeneste. Forhandleren er dog ikke forpligtet til at følge den foreslåede detailpris og kan vælge at sælge produktet til en højere eller lavere pris.

Brug af den foreslåede detailpris giver forhandleren en idé om, hvorvidt ens price ceiling er realistisk og konkurrencedygtigt. Brug af den foreslåede detailpris vil tillade dig at arbejde med kampagner og se afvigelserne fra dine konkurrenter i PriceShape. Derfor er det vigtigt at tilføje dine produkter til datagrundlaget.

 

Brug PriceShape til din fordel 

Når man arbejder med et hvilket som helst prissætnings- eller optimeringsværktøj, er det vigtigt at huske, at datakvalitet er nøglen til at opnå succes. Jo mere nøjagtige data desto mere succesfulde vil resultaterne være. Derfor vil inkludering af alt tilgængelige data og attributter kontinuerligt positionere dig bedst ved hjælp af dynamisk prissætning.

Alt i alt kræver det, at sætte den bedste pris for dine produkter, en balance mellem dine omkostninger, dine målgruppers præferencer og dine forretningsmål. Price window strategien kan hjælpe dig med at finde den balance og sætte den rigtige pris, der maksimerer dine indtægter, samtidig med at du tiltrækker kunder, hvilket resulterer i den bedste pris for dine produkter.

Hold øje med næste blogindlæg, hvor vi vil dykke ned i det sidste trin i prispyramiden: Værdiskabelse.

 

nila card

 

Nyhedsbrev

Vær opdateret med de seneste nyheder fra PriceShape

Du kan forvente masser af spændende indhold og opdateringer i vores nyhedsbrev, såsom gratis webinarer og blogs. Vi stræber efter at dele vores viden og informere jer om priser og trends inden for e-handelens verden.