Forbered din virksomhed på en ny forbrugeradfærd i 2021

Med en voksende tendens i online handel ses en skiftende forbrugeradfærd. COVID-19 har ændret kundernes forbrugsvaner og skabt et større behov for konkurrencedygtige priser.

Anna Wawrzyniak
Læsetid: 4 min.
Follow us on social media

Flere statistikker indikerer at under kriseperioder er det nemmere at påvirke forbrugerne. De er mere tilbøjelig til at ændre deres gamle rutiner og vaner. Dette har ligeledes vist sig at være tilfældet under COVID-19. En undersøgelse foretaget af Mindshare  viser, at 83% af danskerne i alderen 18+ har ændret deres forbrugeradfærd under COVID-19. Derudover viser resultatet, at forbrugerne forventer at bibeholde deres nye vaner, selv når pandemien i fremtiden vil være aftagende.

Danmark står i nuværende situation over for anden bølge af COVID-19. Derfor er det vigtigt, at din virksomhed analyserer markedet for at være på forkant med fremtidens forbrugeradfærd. Det vil styrke din konkurrencesituation både under og efter pandemien har lagt sig.

Agenda:

  • Imødekom den skiftende forbrugeradfærd 
  • Disse parametrer hjælper virksomheder i krisesituationer
  • Historisk høj vækst i online handel
  • Tilpas din forretning til forbrugeradfærden i 2021
  • Øg din profit i 2021 gennem fordelagtige prisstrategier 
  • Tilpas din online webshop til fremtidens forbrugeradfærd

Imødekom den skiftende forbrugeradfærd

Den nuværende forbruger i 2020 er mere villige til at prøve nye produkter eller købe fra andre mærker end de plejer. Hermed er det muligt for din virksomhed, under COVID-19, at øge sin profit og markedsandel ved at tiltrække konkurrenternes kunder. Udviklingen medfører dog, at ellers loyale kunder ligeledes præges af nye vaner. Derfor skal din virksomhed være opmærksom på at finde måder, hvorpå det er muligt at fastholde denne målgruppe.

Desuden har den nye krisesituation skabt et øget behov for tryghed og tillid. I et studie er 1000 respondenter blevet adspurgte til deres oplevelse af COVID-19. Studiet demonstrerer, at 50% af forbrugerne ønsker at støtte lokal forankring. Det er derfor væsentligt, at din virksomhed forholder sig til at være lokal i sin fremtoning. 

Disse parametrer hjælper virksomheder i krisesituationer

For at være på forkant kræver det, at din virksomhed investerer tid og ressourcer i jeres markedsføring. Et metastudie fra TV2 har undersøgt, at virksomheder kommer styrket ud på den anden side, hvis de optimerer deres markedsføring både under og efter en krise. 

Dit brands værdi er ligeledes af stor betydning for din succes. Det er altafgørende, at din virksomhed vedligeholder og opbygger et troværdigt brand. Hvis du begynder at ændre i din positionering på markedet, vil det med stor sandsynlighed forvirre dine kunder. Desuden er det relevant, at dit brand er i top-of-mind hos forbrugerne. Er dette ikke tilfældet risikerer du at miste kunder til dine konkurrenter. 

Historisk høj vækst i online handel

Nutidens forbrugeradfærd er påvirket af de nye udfordringer som COVID-19 bringer med sig. Forbrugerne er i højere grad begyndt at handle online. En markant stigning i online handel ses især blandt den ældre del af befolkningen. 

Danmarks statistik har undersøgt udviklingen i e-handel fordelt på aldersgrupper. Resultatet viser, at fra 2019 til 2020 ses en stigning på 5 procentpoint blandt den danske befolkning i aldersgruppen 16+. Det er den højeste stigning, som er registreret de seneste syv år. Den største stigning i 2020 optræder i aldersgruppen 75-89 år, hvor 65% flere af de ældre handler online. Din e-commerce virksomhed skal derfor tage højde for alle aldersgrupper i udførelsen af jeres markedsføring. 

Den stigende tendens i online handel vil fortsat være at se efter COVID-19. Derfor skal din virksomhed tilpasse sin online handel til den nye forbrugeradfærd. Du kan øge din omsætning ved at imødekomme forbrugernes behov.

Især pris er af stor betydning for online forbrugere. 55% af danskerne vælger deres online forhandler baseret på produktprisen. Desuden er brugen af mobilen til online handel ligeledes i fremgang. Disse nye perspektiver i forbrugeradfærden stiller højere krav til din webshop. En voksende profit afhænger af din evne til at skabe nye virtuelle løsninger, der lever op til fremtidens forbrugeradfærd i 2021.

Online nethandel vs. omnichannel forretninger

Under COVID-19 har det vist sig at rene nethandelsvirksomheder har en klar fordel, da kun 38% oplever en negativ fremgang. 
Omnichannel virksomheder har derimod svært ved at opnå succes. 63% oplever en negativ fremgang. Dermed er det vigtigt, at du som e-commerce virksomhed analyserer dine forretningsmuligheder for at stå stærkere i en krisesituation. 

Tilpas din forretning til vores forbrugeradfærd i 2021

Især gode og stærke kunderelationer har stor betydning for fremtidens forbrugere. Behovet for nærvær er steget under pandemien. Det skyldes, at samfundet har været påvirket af en høj grad af psykologisk usikkerhed. I denne sammenhæng er det altafgørende, at din virksomhed opretholder en positiv attitude overfor kunderne. Det vil gøre din virksomhed mere attraktiv blandt forbrugerne. En måde at fange kundernes opmærksomhed på er ved brug af psykologiske prisstrategier.
Fremtidens forbruger er desuden blevet mere bevidst om behovet for fritid.24% ønsker fremadrettet at sætte tempoet ned og fylde deres kalender mindre ud. Det er muligt for din virksomhed at øge sin omsætning ved at tage højde for den nye tendens inden for online shopping. Forbrugeren i 2021 vil især gøre brug af online shopping for at mindske stress i en ellers travl hverdag.

Den stigende tendens i online handel påvirker desuden forbrugernes høje forventninger til fremtidens online løsninger. Derfor er det relevant, at din virksomhed imødekommer udviklingen i markedet ved at skabe et stærkt innovativt mindset. 

Øg din profit i 2021 gennem fordelagtige prisstrategier 

Først og fremmest vil et langtidssigtet perspektiv gøre din webshop mere konkurrencedygtig. Denne tilgang sikrer det mest profitable outcome for din virksomhed. Med et langsigtet fokus er du i stand til at tilpasse din webshop til fremtidens forbrugeradfærd i 2021. 

I forlængelse heraf er det ligeledes en fordel, hvis du gør brug af en flexible prisstrategi. Efter krisesituationer, som COVID-19, kan det være svært at forudsige fremtidens marked. Dog skal du undgå at foretage forhastede beslutninger. En fleksible tilgang sørger for, at du hurtigt kan tilpasse dig forbrugernes adfærd. 

  • F.eks. kan din virksomhed tilbyde et tilbud. Det kan foregå over en bestemt periode, hvor forbrugerne i høj grad efterspørger en rabat. 

Denne tilgang er en brugbar prisstrategi under en kriseperiode. Det skyldes, at du tager højde for kundernes nuværende behov. Ved at nedsætte dine varer kan du hermed øge kundeloyaliteten.

En anden type prisstrategi, som sandsynligvis har stor betydning efter COVID-19 er at analysere dine konkurrenters pris positioner. Dermed sikrer du, at dine produkter matcher behovet i markedet. Desuden vil det bidrage til, at din virksomhed vælger de mest optimale priser. Det er yderst relevant, da forbrugerne, som beskrevet, anser pris som det vigtigste kriterium for deres køb. 

Tilpas din online webshop til fremtidens forbrugeradfærd

Fremtidens webshops er udfordret af den skiftende forbrugeradfærd, som ses i markedet. For at overleve de dynamiske ændringer i forbrugsmønster, er det altafgørende, at din virksomhed tilpasser sig de nye vaner.

En måde, hvorpå din virksomhed kan øge sin omsætning og sikre et succesfuldt outcome i 2021 er gennem optimale prisstrategier. Denne proces kræver et overblik af konkurrencesituationen i markedet. Du kan overvåge konkurrenternes pris positioner ved at anvende forskellige prissammenlignings programmer. 

Online handel har oplevet en markant stigning og antages at være voksende i 2021. Hermed vil det være fordelagtigt for din webshop at gøre brug af prissammenlignings værktøjer der bl.a. anvender prisrobotter til at analysere markedet. Det skyldes, at e-handelsbranchen især er præget af en høj grad af konkurrence.

PriceShape tilbyder en nem og brugbar løsning, hvor du har mulighed for at få et overblik over din konkurrencesituation. Desuden er det muligt at sætte dynamiske prisstrategier, så din virksomhed kan følge prispositionerne i markedet. Hermed vil din webshop være bedre rustet til at håndtere den skiftende forbrugeradfærd, som vil præge fremtidens marked. 

Nyhedsbrev

Vær opdateret med de seneste nyheder fra PriceShape

Du kan forvente masser af spændende indhold og opdateringer i vores nyhedsbrev, såsom gratis webinarer og blogs. Vi stræber efter at dele vores viden og informere jer om priser og trends inden for e-handelens verden.